VYTAB. Verkstad & Ytbehandlingsteknik i Vingåker AB

Gångbrygga, Karolinska

Gångbrygga med tillhörande spiraltrapp

Räcken täckta med nät.
Monterat på taket till Karolinska Sjukhuset, Stockholm.

Gångbrygga med räcke av typ industri med nät Gångbrygga med räcke av typ industri med nät
  • Spiraltrappa med räcke av typ industri med nät
  • Spiraltrappa och plan med räcke av typ industri med nät
  • Gångbrygga med räcke av typ industri med nät
  • Räcke av typ industri med nät
  • Gångbrygga med räcke av typ industri med nät
  • Gångbrygga och spiraltrapp med räcke av typ industri med nät

Fler produkter

Kundanpassade


Osäker på vad ni behöver? Önskar ni offert?

Kontakta oss