VYTAB. Verkstad & Ytbehandlingsteknik i Vingåker AB

För all möjlig kommunikation

Kommunikationsvägar ska inte bara vara säkra - de ska vara enkla också

VYTAB konstruerar och tillverkar trappor, räcken, ramper och durk i stål. Företaget ligger i Vingåker, Sörmland och har idag 36 anställda fördelade på 4 huvudsakliga områden: försäljning, konstruktion, produktion och avsändning. Tack vare den breda kompetensen som finns under samma tak kan företaget tillverka skräddarsydda kommunikationsvägar som passar alla.

 

VYTABs Historia

11 Juni 1990

VYTAB bildas och startar en varmförzinkningsanläggning med tillhörande verkstadsdel. Det registrerade namnet är Verkstad & Ytbehandlingsteknik i Vingåker AB.

Ägare och grundare:

  • Staffan Jonsson
  • Göran Andersson
  • Torbjörn Andersson

 

Vid starten -90

byggdes verksamheten upp ifrån grunden med investeringar i en gryta (förzinkningsgryta) med måtten 3200 mm x 1100 mm x 1500 mm och förbehandlingsprocesser. Produktionen skedde vid starten i två angränsande lokaler. En verkstadsdel för kapning, borrning, fräsning samt svetsning. Verkstadsdelen var i detta skede ett komplement till ytbehandlingen.

 

Under -94

byggdes lokalerna om så att man fick en öppnare planlösning och det blev möjligt att konstruera en ”varmförzinkningsline”, dvs. förbehandlingskar och förzinkningsgryta placerades i följd varvid produktionen underlättades. Samtidigt avvecklades de delar av verkstadsavdelningen som inte används i samband med ytbehandlingsprocessen. Antalet anställda var nu 10 personer.

 

Första halvåret -95

datoriserades företagets orderhantering och ett kvalitetssäkringssystem enligt SS-EN ISO 9002 har införts. Detta tredjepartscertifierades mars – 96.

 

Årsskiftet 97-98

startades en verkstadsdel upp på nytt med tillverkning av Spiraltrappor Raka trappor, gallerdurk och legosvetsning (vid starten med 2 anställda). Totalt anställda 12 personer.

 

År 2001

startades ett bygge av ny verkstadslokal på den nyligen inköpta fastigheten Brene 1:6 i Vingåker. Denna togs i bruk under semesterperioden 2002 varvid hela verksamheten flyttades till de nya egna lokalerna. Totalt anställda 28 personer.

 

Under 2003

startade arbetet med att kvalitetssäkra hela verksamheten vilket innebar att vi gick över till ISO 9001: 2000 där nu även konstruktion ingår. Detta blev klart under februari 2004.

 

År 2008

utökades maskinparken med plasmaskärmaskin, profilsax samt kantbock allt detta för att ta hem de arbeten som tidigare varit utlagda på underleverantörer. År 2008 investerades i det nya cad-programmet Solid Works samt programmet Tacton allt detta för att övergå till att rita i 3D samt ha möjlighet att modulisera våra produkter.

 

År 2009

avvecklades den egna varmförzinkning och avtal tecknades med JIWE varmförzinkning för denna produktion. Målsättningen med denna avveckling var att frigöra lokalytor för en utvidgning av produktionen av våra huvudprodukter samt utökandet av maskinparken.

 

Framtid & Vision

Arbetet går vidare med att utöka och effektivisera produktionen för att att i större utsträckning tillgodose befintliga och nya kunder.

Osäker på vad ni behöver? Önskar ni offert?

Kontakta oss